HASIČI ZMĚŘILI SÍLY NA OKRSKOVÉ SOUTĚŽI. PUTOVNÍ POHÁR ZÍSKAL POŘÁDAJÍCÍ JEŠETICKÝ SBOR.

JEŠETICE Poslední květnovou sobotu se na rovince u Radíče uskutečnila soutěž hasičského okrsku Heřmaničky. Pozvání „domácího“ pořádajícího sboru SDH Ješetice přijali hasiči z Heřmaniček, Velkých Heřmanic, Smilkova a Arnoštovic.

Hasičské automobily se na louku začaly sjíždět kolem poledne. Po nástupu čtrnácti soutěžních družstev a družstva mladých hasičů SDH Heřmaničky, který provedl starosta okrsku Ladislav Sova a velitel okrsku Zdeněk Dvořák, přišlo na řadu rozlosování družstev a plnění disciplín pořadová příprava, požární útok a běh na sto metrů s překážkami. V divácky nejoblíbenější disciplíně požární útok se nejvíce dařilo smilkovským mladším ženám (33,20 s.) a družstvu starších žen z Velkých Heřmanic (30,03 s.). Z mladších mužských družstev měli nejrychlejší útok Velké Heřmanice II. (26,57 s.), ze starších družstev hasiči z Heřmaniček (36,25 s.). Dispciplínu pořadová příprava se většině družstev podařilo splnit bez ztrátových bodů. Pořadím zamíchaly „stovky“. V nich se nejvíce dařilo mladším ženám z Heřmaniček (součet časů 68,60 s.) a mladším mužům z Ješetic I. (součet časů 70,12 s.). V závěrečném součtu zvítězily mladší ženy ze Smilkova nad ženami z Heřmaniček. Ze starších žen získalo první místo SDH Velké Heřmanice, druhé SDH Arnoštovice, třetí SDH Heřmaničky.  Putovní pohár okrsku zůstal v Ješeticích, konkrétně ho vyhrálo družstvo mladších mužů SDH Ješetice I. Z druhého místa v kategorii muži mladší se radovalo družstvo Velké Heřmanice II., třetí místo patřilo družstvu Ješetice II., pomyslnou „bramborovou medaili“ si odvezlo družstvo Smilkova. Na pátém místě skončili hasiči z Heřmaniček, na šestém místě družstvo Velké Heřmanice I. Ze starších mužských družstev se nejvíce dařilo mužům z Heřmaniček, druhé místo získali muži z Velkých Heřmanic, třetí patřilo Arnoštovicím. Zpestřením okrskové soutěže byla soutěž rodinných klanů Beranových a Vackových (příslušníci těchto dvou rodin tvoří dohromady jednu třetinu ješetického hasičského sboru). V napínavém klání zvítězilo smíšené družstvo Beranových. Hasiči zápolili také v doplňkové disciplíně přetahován í hasičkou hadicí. Bylo při ní vidět neskutečné nasazení a nutno říci, že některé sbory skutečně „táhly jako koně“. Sladké ocenění v podobě zmrzliny si odnesly mladí hasiči z Heřmaniček, kteří předvedli na závěr soutěže, jak by si poradily s hořícím lesem a hájenkou. Rozhodčí, delegovaní na soutěž Okresním sdružením hasičů Benešov, obdrželi stejně jako zástupci obcí Ješetice, Smilkov a Heřmaničky upomínkové poháry u příležitosti proběhlé soutěže. Medaile za zásluhy získali Pavel Bubník (velitel) a Stanislav Rokos (starosta) z SDH Smilkov. Letošní okrsková hasičská soutěž se obešla bez protestů a větších zranění, nesla se v příjemném, kamarádském duchu. Hasičské úspěchy oslavily všechny sbory na zábavě v ješetickém kulturním domě. Večerem je provázela kapela Relax. SDH Ješetice děkuje všem soutěžícím a rozhodčím za bezproblémový průběh soutěže a pohodovou atmosféru sobotního odpoledne a večera.

Za SDH Ješetice Jana Špačková

Fotky: ZDE