ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

Dne 6. 6. 2019 jsou zrušeny úřední hodiny z důvodu dovolené.