uzavírka silnice Heřmaničky

Sudoměřice – Votice: stavba koridoru uzavře silnici č. II/121 u Heřmaniček

Přeložka silnic č. II/121 a č. III/12139 u Heřmaniček (foto: koridory.cz).

Jak jsme již informovali koncem července, v průběhu od pondělí 26.srpna do neděle 29.září 2019 dojde k nepřetržité uzavírce komunikací č. II/121 a č. III/12139 u Heřmaniček z důvodu výstavby jejich definitivních přeložek, vyvolané výstavbou mostní estakády pro železniční přeložku trati č. 220 v úseku Votice – Sudoměřice.

Přeložka trati a silnic č. II/121 a č. III/12139 u Heřmaniček (zdroj: SŽDC/SUDOP).

Uzavírka silnice č. II/121 u Heřmaniček bude zhruba v délce 600 m (od „durdického“ silničního přejezdu trati č. 220 přes křižovatku silnic II/121 a III/12139 směrem do obce).

Oficiální obousměrná objízdná trasa je vedena přes obce Nazdice, Martinice, Bučovice, Zahrádka, Dědkov a Velké Heřmanice. Variantní objízdné trasy vedou z Votic přes Líštěnec, Smilkov, Ješetice, Radíč, Jiříkovec či po silnici č. I/3 z Votic k Hostišovu či do Miličína a odtud do Ješetic a opět přes Radíč a Jiříkovec do Heřmaniček.

Zhotovitelská společnost OHL ŽS se omlouvá za nepříjemnosti vzniklé v souvislosti s uzavírkou komunikací.