20200317111053478_000120200317180323572_0001Vláda doporučuje

osobám starším 70 let

nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí

s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění

neodkladné! zdravotní péče