I/3 oprava povrchu komunikace průtahu obcí Olbramovice

Dne 18.6.2020 zahájí zhotovitel společnost Eurovia CS a.s., pokud budou předloženy všechny dokumenty nutné k předání staveniště ze strany investora ŘSD ČR, opravu povrchu komunikace silnice I/3 na průtahu obcí Olbramovice s termínem ukončení 25.6.25020. Opravovat se bude přibližně 374 metrů komunikace a to ve 2 etapách. V první etapě od Čt. 18.6. do Ne 21.6. 2020 prvý jízdní pruh směr Tábor a v druhé etapě od Po 22.6. do Čt 25.6  2020, včetně, levý jízdní pruh směr Praha. Vždy tak zůstane pro oba směry průjezdný jeden jízdní pruh, kde bude provoz řízen kyvadlově pomocí světelné signalizace. V souvislosti s opravou budou v místě značené objízdné trasy z důvodu uzavření příjezdu do Olbramovic po silnici  III/11447 a III/00336.DIO Olbramovice

Na vozovce se bude provádět frézování, zatmelení, výšková úprava poklopů a mříží, spojovací postřik z modifikovaného asfaltu a pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu a těsnění dilatačních spár asfaltovou zálivkou.