Územní plán

Zde naleznete územní plán obce Ješetice.

>> TEXTOVÁ ČÁST <<

>> ŠIRŠÍ VZTAHY /1MB/ (PDF) <<

>> ŠIRŠÍ VZTAHY /4MB/ (JPG) <<

>> ČLENĚNÍ ÚZEMÍ /67MB/ (PDF) <<

>> ČLENĚNÍ ÚZEMÍ /10MB/ (JPG) <<

>> DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA /68MB/ (PDF) <<

>> DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA /12MB/ (JPG) <<

>> HLAVNÍ VÝKRES /110MB/ (PDF) <<

>> HLAVNÍ VÝKRES /12MB/ (JPG) <<

>> KOORDINAČNÍ VÝKRES /68MB/ (PDF) <<

>> KOORDINAČNÍ VÝKRES /14MB/ (JPG) <<

>> VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ VZTAHY /66MB/ (PDF) <<

>> VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ VZTAHY /10MB/ (JPG) <<

>> VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ /67MB/ (PDF) <<

>> VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ /11MB/ (JPG) <<