Výbor sboru

VÁCLAV VACEK – STAROSTA
JOSEF VACEK – NÁMĚSTEK
MONIKA ČERNÁ – 2. NÁMĚSTEK
LIBOR BERAN – JEDNATEL
JAN HRUBANT – VELITEL
JOSEF ČENĚK – HOSPODÁŘ
JAROSLAV SPÁLENKA – REVIZOR ÚČTU
TOMÁŠ VACEK – PREVENTÁŘ
ONDŘEJ VACEK – KULTURNÍ REFERENT