Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo je sedmičlenné.

Zastupitelstvo se schází každý první pátek v měsíci – od 19:00.

V oblasti samosprávy je zastupitelstvo obce hlavním samosprávným orgánem, rozhoduje usnesením a může přijímat obecně závazné vyhlášky. Schvaluje např. územní plán obce a její rozpočet, rozhoduje o vyhlášení místního referenda či volí nebo odvolává starostu.

Úřední hodiny:
Čtvrtek: 17:00 – 19:00

Komise:

Komise doprava obchod a služby – předseda komise L. Marek
Komise pozemková a zemědělská – předseda komise M. Pavlík
Komise ekolegie a odpady – předseda komise L. Hanták
Komise kulturní a sociální – přeseda komise R. Černá
Komise evidence obyvatel a správa kulturního domu M. Černá

Kontrolní výbor
předseda L. Hanták, člen: M.Černá, R.Černá

Finanční výbor
předseda L. Marek, člen: L. Hanták, M. Pavlík