Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo je sedmičlenné.
Zastupitelstvo se schází každý první pátek v měsíci – od 19:00.

V oblasti samosprávy je zastupitelstvo obce hlavním samosprávným orgánem, rozhoduje usnesením a může přijímat obecně závazné vyhlášky. Schvaluje např. územní plán obce a její rozpočet, rozhoduje o vyhlášení místního referenda či volí nebo odvolává starostu.

Úřední hodiny:
Čtvrtek: 17:00 – 19:00

Zastupitelé:

Vacek Josef, zastupitel (komise: pozemková)
Marek Luboš, zastupitel (komise :doprava,obchod,služby)
Sladkovská Lenka, starostka
Hora Petr, místostarosta
Hanták Luboš, zastupitel (komise: životní prostředí a odpady)
Vacek Ondřej, zastupitel (komise: hospodaření v KD)
Černá Radka, zastupitelka (komise: kulturní, sociální)

Kontrolní výbor
předseda: Josef Vacek členové: Ondřej Vacek, Radka Černá

Finanční výbor
předseda: ing. Luboš Marek členové: Radka Černá, Luboš Hanták