Povinně zveřejňované informace

 • Nacházíte se zde: Obec Ješetice » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 1. Název

  • Obec Ješetice

 • 2. Důvod a způsob založení

  Základním právním předpisem odůvodňujícím vznik Obce Ješetice je ústavní zákon č. 1 /1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Postavení obce Ješetice a jeho orgánů upravuje zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 • 3. Organizační struktura

 • 4. Kontaktní spojení

  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

   • oficiální

    Obec Ješetice

    Ješetice 22
    25789 Heřmaničky

  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   • oficiální

    Obec Ješetice

    Ješetice 22
    25789 Heřmaničky

  • 4.3 Úřední hodiny

   • Středa: 19:00 – 20:00

  • 4.4 Telefonní čísla

   • pevná linka: +420 317 802 208 (1. Telefon)

  • 4.5 Čísla faxu

  • 4.6 Adresa internetové stránky

  • 4.7 Adresa e-podatelny

  • 4.8 Další elektronické adresy

 • 5. Případné platby lze poukázat

  • Číslo účtu: 0000000031627121, kód banky: 0100

 • 6. IČO

  • 00473472

 • 7. DIČ

  • CZ00473472

 • 8. Dokumenty

  • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  • 8.2 Rozpočet

 • 9. Žádosti o informace

  Žádost o informace je možno podat v kanceláři obecního úřadu Ješetice.
  Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod, v čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  – žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba
  – žadatel nemusí prokazovat ani sdělovat právní či jiný zájem na sdělení informace
  – Obec Ješetice je povinna poskytovat informace vztahující se k jeho oblasti působení

 • 10. Příjem žádostí a dalších podání

 • 11. Opravné prostředky

 • 12. Formuláře

 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

 • 14. Předpisy

  • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy

  • 14.2 Vydané právní předpisy

 • 15. Úhrady za poskytování informací

  • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 • 16. Licenční smlouvy

  • 16.1 Vzory licenčních smluv

  • 16.2 Výhradní licence

 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.