Vyhlášky a nařízení

 

 Název Obecně závazná vyhláška 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 Vyvěšeno 13. 12. 2021
 Příloha   Stáhnout

 

 Název Obecně závazná vyhláška 1/2021 o místním poplatku z pobytu
 Vyvěšeno 17. 06. 2021
 Příloha  Stáhnout

 

 Název Obecně závazná vyhláška 1/2020, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním
 Vyvěšeno 17. 8. 2020
 Příloha  Stáhnout

 

 

 Název Obecně závazná vyhláška 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
 Vyvěšeno 9. 12.2019
 Příloha  Stáhnout

 

 

 Název Obecně závazná vyhláška 2/2019 o místním poplatku ze psů 
 Vyvěšeno 9. 12.2019
 Příloha  Stáhnout

 

 Název Obecně závazná vyhláška 1/2019 o místním poplatku za odpady 
 Vyvěšeno 9. 12.2019
 Příloha  Stáhnout

 

 Název Vyhláška – psi
 Vyvěšeno 3.9.2015
 Příloha  Stáhnout

 

 Název Vyhláška č.1/2009 o vodovodu
 Příloha  Stáhnout

 

 Název Provozní řád vodovodu Ješetice
 Příloha  Stáhnout

 

 Název Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
 Příloha  Stáhnout